Iskolapszichológus

Szabó Virág1. Bemutatkozás


A Debreceni Egyetemen végeztem 2002-ben mint pszichológus, pszichológus szakfordító gyermekklinikusi alprogramban. Jelenleg a Debreceni Egyetem Pszichológiai Doktori Iskola Alkalmazott Pszichológia Programjának doktorjelöltje vagyok, ahol a munkaerőpiaci sikeresség, a sikeres elhelyezkedés és az álláskeresés lélektanának témájában mélyedtem el. Az elmúlt 15 év szakmai tapasztalatai során a Zeneterápiába, Relaxációba, Kognitív terápiába és gyerekterápiákba nyertem betekintést, Mozgás és Táncterápiás Egyesületnél képződtem a posztgraduális képzéseim során, illetve 5 éven keresztül analitikusan orientált szupportív terápiás sajátélmény részese lehettem. Jelenleg Williams életkészségek facilitátor képzésen veszek részt. A tanult módszerelemeket az iskolai konzultációk adta kereteknek és kompetenciahatároknak figyelembevételével alkalmazom. Szakmai pályafutásom során sok évet dolgoztam nevelési tanácsadóban, családsegítés szférájában ahol a gyermeki lélek csodálója lettem. Felsőoktatásban évekig tanítottam gyermekpszichológiai tárgyakat, dolgoztam együtt logopédusokkal, fejlesztő pedagógusokkal, gyermekpszichiáterekkel, pedagógusokat tréningeztem nagy örömmel. Amikor szakértői bizottsági munkáim során felismertem, hogy a gyermeki pszichés problémák kialakulása kapcsán történő időbeni, korai szűréssel és megelőzéssel „lelkeket menthetünk meg”, úgy döntöttem, hogy minél több gyereknek segítséget szeretnék nyújtani nem csak a szakértésekkel, egy-egy pszichológiai véleménnyel, hanem a mindennapi fejlődésük során a közvetlen találkozások alkalmával.  Számos szakmai tapasztalat megszerzése után iskolapszichológusként is a lelki gazdagság, boldogság és lelki egészség megteremtésének fontosságát vallom és azokat a lelki és humán értékeket hangsúlyozom, amelyek az embert emberré teszik és előre viszik. 

 

2. Mit csinál az iskolapszichológus?

Az általános iskolában és a középiskolában is igaz, hogy az ott dolgozó pszichológus olyan pszichológiai és pedagógiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki elsősorban a pszichológia eszközeivel dolgozik. Alapattitűdje, célja a segítő, támogató légkör megteremtése, a nevelési-oktatási intézetben folyó pedagógiai munka hatékonyságának növelése. Az iskolapszichológus kooperál a pedagógussal és a szülővel annak érdekében, hogy a gyermek intellektuális és érzelmi, pszichés fejlődése minél inkább megvalósuljon az oktatói-nevelői munka folyamatában.

 

3. Milyen beavatkozásokat végez az iskolapszichológus?

- egyéni és csoportos felmérések, diagnosztikai munka végzése,

- ismeretterjesztő tevékenység folytatása a prevenció számos területén,

- önismereti csoportok vezetése,

- iskolai filmklub vezetése, egyéni tanácsadás tartása diákoknak, szülőknek.

Kolléganőm értékes gondolatait tudom tolmácsolni iskolai szerepünket érintően, amellyel teljes mértékben tudok azonosulni:

„Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mint iskolapszichológusnak, kompetenciámba tartozik a konzultáció és a néhány alkalommal történő tanácsadás, azonban nem vagyok terápiás szakember, elsődleges feladatom az egészséges személyiség optimális fejlődésének segítése prevenciós módszerekkel. A hozzám fordulók tehát alapjaiban egészséges személyek, legtöbbször fiatalok, akiknek gondjaik, problémáik többnyire alkalmiak, s ahhoz kérnek támogatást, hogy mélyebben megismerve elakadásuk természetét, túllépjenek azon.” (Schleicher Dóra)

 

4. Kedves vetésis diákok!

Néhány példát nézzünk, amiben segíthetek:

 • iskolai motiváció hiánya,
 • konfliktusos szituációk megoldása,
 • érzelmi, családi nehézségek,
 • tanulási nehézségek,
 • nem megfelelő tanulási módszerek,
 • pályaválasztási bizonytalanságok,
 • beilleszkedési nehézségek,
 • párkapcsolati nehézségek,
 • szülőkkel való konfliktusok.

Amennyiben úgy véled, ilyen, vagy hasonló problémád van, fordulj hozzám bizalommal és mindent megteszünk, hogy problémáid megértésével, átkeretezésével túllépj azon az útvesztőn, amit a probléma okoz. A pszichológussal történő konzultáció minden esetben A PSZICHOLÓGUSOK ETIKAI KÓDEXE szerint zajlik, előtérbe helyezve a titoktartási kötelezettséget. A pszichológus ugyanúgy, mint az orvos, az egyetemi tanulmányok befejezése végén titoktartási esküt tesz, aminek köteles maradéktalanul megfelelni, a kétszemélyes, vagy többszemélyes helyzetben elhangzott tartalmakat bizalmasan kezeli.

 

5. Kedves Szülő!

MI történik az iskolapszichológusnál?

A pszichológus és a szülő közösen, egymással együttműködve dolgozik azon, hogy a gyermeket érintő probléma mielőbb megoldódjon. Már egy-egy konzultáció a szülővel elég lehet ahhoz, hogy a szülő új szempontokat kapjon a probléma megoldásához, átlátásához, gyermekéhez kötődő attitűdjének változásához. Nagyon fontos, hogy a szülő szaksegítséget kérjen, ha úgy észleli, szülő kompetenciáját meghaladja az adott konfliktus, krízis, probléma. A segítségkérés érett szülői problémamegoldási technikának tekintendő.

Milyen problémákkal fordulhat hozzám?

 1. konfliktusos viszony gyermekével,
 2. hirtelen megmagyarázhatatlannak tűnő okból történő iskolai teljesítmény romlása,
 3. krízishelyzet (válás, gyász, párkapcsolati problémák, bizonytalanságok),
 4. pályaválasztási kérdések,
 5. hirtelen otthon történő radikális érzelmi változások, kiegyensúlyozatlan családi légkör.

Amennyiben úgy érzi, hogy gyermekén pszichológus segíthet, esetleg Ön is szívesen igénybe venné a probléma megoldásnak ezt a módját, hívjon bizalommal, vagy keressen az alábbi elérhetőségek egyikén:

Személyes tanácsadásra időpontadás formái diákoknak és szülőknek:
Személyesen, vagy emailben előre egyeztetett időpontokban.

Diákoknak a panaszláda további lehetőséget ad arra, hogy elérhetőségük megadásával felvegyem velük a kapcsolatot.

Fogadóóráim: 

Hétfő: 11.00-16.00

Szerda: 12.30-18.00

Páratlan péntek: 8.00-12.00 

Email címem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon (SOS helyzetek esetén, pl. krízisek - válás, gyász): 06-70/434-1776